Javna naročila, objave, pozivi

Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za
izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov – kot pridržano javno naročilo, št. JN-04/2018-ČZF

 

»OBVESTILO PONUDNIKOM – DOPOLNITEV DOKUMENTACIJE:

Opozarjamo ponudnike, na podlagi vprašanj na Portalu JN, na popravljen obrazec ponudbenega predračuna in razpisno dokumentacijo v delu ROKOV (za dodaten ogled prosotorv naročnika; za vprašanja na portalu PJN; za oddajo ponudb v eJN; za odpiranje ponudb v eJN)  IN dodatno v točkovanju "merila reference" - točka I.8. razpisne dokumentacije.

Objavljeno dne 08.11.2018 – po objavi na Portalu JN in eJN »

Kategorija: Predstavitev - splošno