Predstavitev študijskega programa

Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)

Število kreditnih točk (ECTS): 180 

Strokovni naslov diplomanta: diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka radiološke tehnologije (VS)

Okrajšava strokovnega naslova: dipl. inž. rad. tehnol. (VS)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predstavitev študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predstavitev študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja od študijskega leta 2013/2014 naprej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predstavitveni zbonik študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja od vpisa v študijskem letu 2016/2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predstavitveni zbornik študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnje od vpisa v študijskem letu 2017/2018


 

Študijski program po Merilih za prehode Radiološka tehnologija 1. stopnja

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informativni dan 2017

 

Kategorija: Študij - radiološka tehnologija