Predstavitev oddelka

Predstojnik oddelka za fizioterapijo
doc. dr. Renata Vauhnik, dipl. fiziot.

Namestnik predstojnika oddelka
asist. dr. Daša Weber, dipl. fiziot., prof. šp. vzg.

Vodja katedre za fizioterapijo
mag. Sonja Hlebš

 

Prva dvoletna fizioterapevtska šola je bila v Sloveniji ustanovljena na predlog Ortopedske klinike in Medicinske fakultete v Ljubljani leta 1947. Šolanje je sprva potekalo v Rovinju in sicer v Bolnišnici za kostno in sklepno tuberkulozo. Leta 1950 se je šolanje preselilo na novo ustanovljeno Srednjo fizioterapevtsko šolo v Ljubljani. Leta 1962 je bil prvič organiziran tudi izredni študij.
V študijskem letu 1995/96 je bil odprt visokošolski strokovni program fizioterapije, ki je prinesel nov strokovni naziv, diplomirani fizioterapevt oz. diplomirana fizioterapevtka.
S študijskim letom 2009/10 pa se je začel nov, po bolonjskih merilih posodobljen program.
V študijskem letu 2012/2013 je bil akreditiran dvoletni magistrskim študijski program fizioterapije, ki ga bomo začeli izvajati v bližnji prihodnosti.
Člani Oddelka za Fizioterapijo so v večini svoj magistrski oz. doktorski študij fizioterapije ali gibalnih in športnih znanosti opravili v Veliki Britaniji in na Nizozemskem. Nekateri so podiplomski študij opravili na Medicinski fakulteti in Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.
Visoka izobraženost članov Oddelka za Fizioterapijo, ter bogate izkušnje pridobljene tako doma, kot v tujini, so pripomogle k dvigu kakovosti procesa izobraževanja fizioterapevtov v Sloveniji.
Člani Oddelka za Fizioterapijo stremimo h kakovostnemu pedagoškemu ter znanstveno - raziskovalnemu delu. V ponos so nam angažirani študentje in uspešni diplomanti.
 
Predstojniki Oddelka za Fizioterapijo skozi zgodovino:
 

Edvard Pohar

1962-1980

Marija Kandus

1980-1981

Milena Dragovič

1981-1983

Marija Kandus

1983-1987

Gabrijela Gaber

1987-1994

Miroljub Jakovljević

1994-1999

Gabrijela Gaber

1999-2004

Sonja Hlebš

2005-2006

Urška Puh

2007-2010

Alan Kacin

2010-2014

Miroljub Jakovljević

2014-2016

 

 

Kategorija: Predstavitev - fizioterapija

Obvestila - FT

 • Odobrene teme DD APRIL 2019
  Objava: 12.4.2019
  Številka indeksa Naslov Mentor Recenzent Član Etična komisija 11600374 Mark Koren...
 • Odobrene teme DD MAR 2019
  Objava: 12.3.2019
  Številka indeksa Naslov Mentor Recenzent Član Etična komisija 11700447 Jakob Jesih...
 • Odobrene teme DD FEB 2019
  Objava: 14.2.2019
  Številka indeksa Naslov Mentor Recenzent Član Etična komisija 11600268 Eva Rezar...