Projekt ŽIV-KO

Projekt ŽIV-KO: Novo življenje starega kompleta

V sredo, 27 junija 2018, so v dveh enotah AMZS v Ljubljani, na Dunajski cesti 128 a in na Leskoškovi cesti 11 postavili testna zbirna mesta, na katerih je mogoče oddati komplete prve pomoči s pretečenim rokom uporabe. Te bodo vozniki lahko oddajali v testnem obdobju med 27. junijem in 7. julijem 2018.Zbirna mesta in zloženko z navodili, kaj lahko storimo s kompleti prve pomoči po preteku roka uporabe so, v sodelovanju z AMZS d.d. in AMZS v okviru projekta »ŽIV-KO: Novo življenje starega kompleta«, oblikovale študentke treh fakultet Univerze v Ljubljani - Zdravstvene, Medicinske in Naravoslovnotehniške. Osnovni namen projekta je spodbuditi zavedanje o pomenu ustreznega ravnanja z kompletom prve pomoči po preteku roka uporabe in možnostih za njegovo ponovno uporabo.

slika 1

Avtorica fotografije: Nevenka Ferfila 

slika 2

Avtorica fotografije: Maša Burja

 Več o problematiki kompletov prve pomoči, ki jim je potekel rok uporabe in testnih zbirnih mestih teh kompletov, lahko preberete na spletni strani https://www.amzs.si/novice/aktualne-informacije/2018-06-27-novo-zivljenje-starega-kompleta-prve-pomoci.

Projekt poteka v okviru razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju –  Po kreativni poti do znanja 2017–2020« in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

s3s4s5s6s7

Category: Aktualna obvestila