Prispevki

Katedra za zdravstveno vzgojo

Zadnjič posodobljeno: 4. 2. 2015

Vodja katedre:

viš. pred. mag. Darja Ovijač

 

Člani katedre:

doc. dr. Andreja Kvas

pred. dr. Darja Thaler

viš. pred. Robert Sotler

 

Opis dela katedre

Vsebine dela Katedre za zdravstveno vzgojo so promocija zdravja posameznika, skupin in družbe kot najvišje entitete. Člani Katedre za zdravstveno vzgojo smo visokošolski učitelji in zunanji strokovni sodelavci, ki s svojimi znanji promoviramo varovanje zdravja in primerne življenjske razmere (prehrana, telesna dejavnost, zdrava komunikacija in kultura odnosov), promoviramo izobraževanje in vseživljenjsko učenje, ter ustrezno fizično kulturo. Z svojimi znanji in aktivnostmi delujemo in raziskujemo v različnih projektih na ZF in z zunanjimi institucijami (CINDI, Inštitut za varovanje zdravja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana, Združenje nutricionistov in dietetikov Slovenije, Zavod za rehabilitacijo).

Na pedagoškem področju razvijamo in delujemo z najsodobnejšimi znanji, didaktičnimi pristopi in učinkovitimi interdisciplinarnimi sodelovanji. Vsa delovanja Katedre za zdravstveno vzgojo imajo namen usposobiti posameznika in skupnosti, da bi pridobili znanja, s katerimi bi vplivali na izboljšanje svojega zdravja. Cilj katedre je izboljšati in razširiti polja našega znanstveno-raziskovalnega delovanja v tujino in optimizirati strokovni razvoj kadrov za pedagoško delo.

 

Področja dejavnosti in prenosa znanja

 • raziskovanje na področju zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje; kvantitativni in kvalitativni pristop;
 • svetovanje s področja varovanja zdravja;
 • pomoč pri oblikovanju standardov, protokolov, normativov; kliničnih poti, smernic;
 • izobraževanje;
 • sodno izvedeništvo za področje zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje;
 • iskanje idejnih rešitev na področju zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje;
 • svetovanje v zdravstvenem managementu;
 • implementacija novih pristopov v zdravstveni negi in zdravstveni vzgoji;
 • sodelovanje pri akreditacijskih postopkih – strokovna pomoč;
 • pomoč pri razvoju človeških virov in sodelovanje pri izdelavi kompetenčnih modelov vodenja;
 • zunanja evalvacija prakse in študijskih programov zdravstvene nege;
 • svetovanje in učenje svojcev za pomoč starostniku ali kakšni drugi ciljni populaciji pri vzdrževanju temeljnih življenjskih potreb;
 • svetovanje na področju laktacije in dojenja; ciljane skupine nosečnice, doječe ženske in očetje; 
 • podpora doječim materam v delovni organizaciji – prednosti za organizacijo; ciljana skupina: družinam prijazne delovne organizacije.
Kategorija: Predstavitev - splošno