Prispevki

Katedra za zdravstveno ekologijo in nadzorstvo

 

Zadnjič posodobljeno: 4. 6. 2019

Vodja katedre:

izr. prof. dr. Borut Poljšak

 

Člani katedre:

prof. dr. Irina Milisav Ribarič

izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc

doc. dr. Rok Fink

doc. dr. Mojca Jevšnik

doc. dr. Blaž Ivanc

doc. dr. Martina Oder

doc. dr. Andrej Ovca

viš. pred. dr. Gregor Jereb

viš. pred. dr. Katarina Kacjan Žgajnar

asist. dr. Romana Krištof

 

Področja dejavnosti in prenosa znanja

  • raziskovanje, svetovanje in strokovni nadzor na področju higiene, zdravstvene ekologije ter nadzorstva;
  • uvajanje izboljšav v procese s področje zdravstvene ekologije;
  • testiranje materialov na adhezijo bakterij, izbrane analize odpadnih in pitnih voda ter podajanje izvedenskih mnenj;
  • idejne rešitve in zasnove, idejni projekt za rešitev specifičnih problemov iz področja zdravstvene ekologije;
  • svetovanje s področja preventive v zdravstvu;
  • testiranje na pilotnih napravah za potrebe industrije;
  • pomoč pri prijavah projektov;
  • projektni management.

 

Kategorija: Predstavitev - splošno