Prispevki

Katedra za biofiziko in biomehaniko

Vodja katedre:
doc. dr. Gregor Gomišček

Člani katedre:
prof. dr. Veronika Kralj Iglič
asist. dr. Roman Štukelj
Imani Roghayeh

 

Opis dela katedre

http://manus.zf.uni-lj.si/biomeh/?Lan=SI

 

Področja dejavnosti in prenosa znanja

 • ekspertno znanje s področja biomehanike;
 • meritve in ovrednotenje parametrov ravnotežja pri različnih starostnih skupinah in osebah s posebnim zdravstvenim stanjem;
 • meritve in ovrednotenje parametrov hoje z elektronsko preprogo;
 • meritve in ovrednotenje lastnosti kolenskega sklepa;
 • ugotavljanje poškodbe sprednje križne vezi;
 • ugotavljanje izpostavljenosti tveganju za poškodbe sprednje križne vezi pri vrhunskih in rekreativnih športnikih;
 • svetovanje postopkov za izboljšanje ravnotežja, hoje in težav s kolenskim sklepom;
 • organizacija vadbe za izboljšanje ravnotežja pri starostnikih in drugih rizičnih skupinah;
 • svetovanje na področju ergonomije v sodelovanju s strokovnjaki komplementarnih področij;
 • razvoj postopkov meritve in analize v klinični biomehaniki;
 • sodelovanje pri kliničnih študijah;
 • sodelovanje pri razvoju opreme za diagnostiko na osnovi ekstracelularnih mikroveziklov,
 • razvoj metod za izolacijo in hranjenje mikroveziklov;
 • meritve in interpretacija izolatov mikroveziklov iz telesnih tekočin;
 • študije vpliva industrijskih nanodelcev, barvil in učinkovin na celične in umetne membrane;
 • meritve s pretočnim citometrom;
 • meritve z optičnim mikroskopom;
 • matematično modeliranje;
 • statistika in statistično modeliranje;
 • obdelava signalov, računalniška analiza slik;
 • razpoznavanje vzorcev in strojno učenje;
 • razvoj programske opreme.
Kategorija: Predstavitev - splošno