Prispevki

Katedra za zdravstveno nego

 

Zadnjič posodobljeno: 4. 2. 2015

 

Vodja katedre:

pred. Manca Pajnič

 

Člani katedre:

viš. pred. dr. Suzana Mlinar

viš. pred. mag. Albina Bobnar

viš. pred. Ljubiša Pađen

pred. dr. Mirjam Ravljen

pred. mag. Marija Milavec Kapun

pred. Renata Vettorazzi

pred. Bernarda Djekić

pred. Martina Bizjak

pred. Andreja Mihelič Zajec

asist. Tina Kamenšek

asist. Tina Gogova

asist. Špela Plesec

 

 

Opis dela katedre

Katedra za zdravstveno nego povezuje visokošolske učitelje in strokovne sodelavce, ki raziskovalno, strokovno in pedagoško delujejo na področju zdravstvene nege. Cilj katedre je izboljšati znanstveno-raziskovalni in strokovni razvoj kadrov ter posodabljati pedagoško delo.

Naloga katedre je priprava, izvajanje in nenehno posodabljanje visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega (1. stopnja) in magistrskega programa (2. stopnja). V okviru diplomskih in magistrskih del bomo še naprej sodelovali z visokošolskimi učitelji in strokovnimi sodelavci iz klinične prakse. Skupaj bomo izvajali raziskave na področju zdravstvene nege in na osnovi pridobljenih ugotovitev razvijali na dokazih podprto zdravstveno nego. Še naprej bomo spodbujali mednarodno izmenjavo študentov in učiteljev znotraj študijskega programa zdravstvena nega ter se vključevali v mednarodne projekte.

Na katedri za zdravstveno nego se tesno prepletata raziskovalno in pedagoško delo. Rezultate našega raziskovalnega dela objavljamo v domačih in tujih strokovnih ter znanstvenih časopisih, prispevke pa predstavljamo tudi na mednarodnih kongresih, simpozijih in znanstvenih konferencah, tako doma, kot v tujini. Na pedagoškem področju bomo še naprej skrbeli za usposabljanje in izpopolnjevanje mentorjev iz klinične prakse in zaposlenih na področju zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti, tako vsebinsko kot didaktično. Temeljne vrednote katedre so: znanje, strokovnost, timsko delo, ustvarjalnost, spoštovanje, zaupanje, odgovornost in avtonomija študentov in zaposlenih.

 

Področja dejavnosti in prenosa znanja

 • raziskovanje na področju zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje; kvantitativni in kvalitativni pristop;
 • pomoč pri oblikovanju standardov, protokolov, normativov; kliničnih poti, smernic;
 • izobraževanje;
 • sodno izvedeništvo za področje zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje;
 • iskanje idejnih rešitev na področju zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje;
 • svetovanje v zdravstvenem managementu;
 • implementacija novih pristopov v zdravstveni negi in zdravstveni vzgoji;
 • sodelovanje pri akreditacijskih postopkih – strokovna pomoč;
 • pomoč pri razvoju človeških virov in sodelovanje pri izdelavi kompetenčnih modelov vodenja;
 • zunanja evalvacija prakse in študijskih programov zdravstvene nege;
 • svetovanje na področju laktacije in dojenja; ciljane skupine nosečnice, doječe ženske in očetje; 
 • podpora doječim materam v delovni organizaciji – prednosti za organizacijo; ciljana skupina: družinam prijazne delovne organizacije.

 

Kategorija: Predstavitev - splošno