Prispevki

Katedra za ortotiko in protetiko

Vodja katedre:
pred. mag. Tomaž Lampe

Člani katedre:
pred. Mojca Divjak
asist. Tomaž Lampe
lek. Tina Levec
Peter Bohinc

 

Opis dela katedre

Katedra za ortotiko in protetiko je oblika strokovnega povezovanja in usklajevanja pedagoškega dela in s pedagoškim delom povezanega znanstveno-raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Cilj Katedre za ortotiko in protetiko je izboljšanje znanstvenega in strokovnega razvoja kadrov in pedagoškega dela.

Naloge katedre za ortotiko in protetiko so:

 • priprava seznama mentorjev diplomskih del in določitev diplomske komisije,
 • obravnava prijavljenih diplomskih del in odobritev le-teh,
 • dajanje mnenj k habilitacijskim vlogam in predlog poročevalcev v habilitacijskem postopku,
 • dajanje strokovnih mnenj k novim ali dopolnjenim študijskim gradivom,
 • povezovanje strokovnjakov in raziskovalcev znotraj katedre.

Vizija katedre za ortotiko in protetiko je kontinuirano spremljanje izvedbe visokošolskega študijskega programa  Ortotike in protetike (1. stopnja) in priprava predlogov za izboljšave. Pri predlogih bodo upoštevane tudi ugotovitve raziskav s področja primerov dobre prakse in razvoja stroke. V okviru diplomskih del se bo spodbujalo raziskave, ki bodo prispevale k širitvi ortotike in protetike na nova področja, razvijalo sposobnosti za sodelovanje med študenti in povezovanje s prakso. Vzpodbujalo se bo mednarodne izmenjave znotraj študijskega programa s shemo Erasmus. Člani katedre za ortotiko in protetiko so visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci habilitirani na področjih ortotike in protetike, biomehanike, fizioterapije, javnega zdravja in fizike, ki izvajajo pedagoško, strokovno in znanstveno-raziskovalno delo na Zdravstveni fakulteti in so tukaj tudi zaposleni. Pri delu katedre lahko sodelujejo tudi visokošolski učitelji iz prakse in sodelavci, ki niso zaposleni na Zdravstveni fakulteti, pa sodelujejo pri izvajanju posameznih študijskih programov in/ali raziskovalnih projektih.

 

Področja dejavnosti in prenosa znanja

Znanstveno-raziskovalno delo:

Bazične raziskave:

 • študij interakcije med makromolekulami/površinami v raztopinah
 • študij adhezije makromolekul na lipidne plasti
 • študij interakcije med mikroorganizmi in materialnimi površinami

Aplikativne raziskave: 

 • meritve stopnje adhezije mikroorganizmov na materialih v protetiki (dentalne proteze, implantati)
 • raziskovanje biokompatibilnosti materialov za protetiko
 • ortopedski in medicinski pripomočki, notranje in zunanje proteze
 • razvoj novih materialov za protetiko, razvoj novih materialnih nanosov za implantate
 • mehanske lastnosti protez

Sodelovanje z Univerzami, Inštituti in industrijo:

 • Department of Biomedical Engineering, Groningen, Nizozemska
 • College of Biomedical and Life Sciences, Cardiff, VB
 • NDSU, Fargo, ZDA
 • BOKU Dunaj, Avstrija
 • Department of Physical Sciences and Materials Science, Szeged, Madžarska
 • Oddelek za fizikalno kemijo, Sveučilište u Zagrebu, Hrvaška
 • Dipartimento di Matematica e Geoscienze, Trst, Italija
 • Iskra Pio, d.o.o.

Projekti, programi:

 • Obvladovanje mikrobne adhezije na kontaktnih površinah
 • Mehanizmi varovanja zdravja

Sorodna področja:

Fizikalna in rehabilitacijska medicina, biofizika, materiali, biomateriali, fizikalna kemija, elektrotehnika, ortopedija, stomatologija, maksilofacialna kirurgija

Reference:

 • V.B. Teif, K. Bohinc: Condensed DNA: condensing the concepts. Progr. Biophys. Mol. Biol. 105 (2011), 208-222.
 • K. Bohinc, L. Lue, The interaction between like-charged nanoparticles mediated by rod-like ions. Journal of nanoscience and nanotechnology, 15(5) (2015) 3468-3475.
 • E. Preedy, S. Perni, D. Nipič, K. Bohinc, P. Prokopovich, Surface roughness mediated adhesion forces between borosilicate glass and gram-positive bacteria. Langmuir, 30(31) (2014) 9466-9476.
 • K. Bohinc, G. Dražić, R. Fink, M. Oder, M. Jevšnik, D. Nipič, K. Godič Torkar, P. Raspor, Available surface dictates microbial adhesion capacity. International journal of adhesion and adhesives 50(1) (2014) 265-272.

Kategorija: Predstavitev - splošno