Prispevki

Katedra za javno zdravje

 Zadnjič posodobljeno: 4. 2. 2105

Vodja katedre:

doc. dr. Damjan Slabe

 

Člani katedre:

doc. dr. Andrej Starc

viš. pred. mag. Nevenka Ferfila

pred. dr. Jelena Ficzko

 

Opis dela katedre

Področje delovanja katedre je javno zdravje in zdravstvo v najširšem razumevanju tega termina. Zato se v okviru katedre povezujemo strokovnjakinje in strokovnjaki različnih področij. Katedra spodbuja razvoj strokovnega, pedagoškega in raziskovanega dela članic in članov. Odprti smo za sodelovanje z zunanjim okoljem, predvsem inštitucijami, ki delujejo na področju javnega zdravja in zdravstva. Na raziskovalnem področju sodelujemo z drugimi katedrami Zdravstvene fakultete UL ter zunanjimi znanstvenimi inštitucijami. Temeljne naloge katedre so:

 • spremlja strokovni in znanstveni razvoj področja javnega zdravja in zdravstva;
 • priprava seznamov mentorjev, recenzentov in članov diplomskih in magistrskih del;
 • obravnavanje tem diplomskih in magistrskih del;
 • predlaganje poročevalcev v postopkih za izvolitev v naziv Senatu ZF (habilitacijski postopek);
 • dajanje pobud za zagotovitev študijskih gradiv, sestavljanje seznamov študijskih gradiv, dajanje mnenj k novim ali dopolnjenim študijskim gradivom,
 • sodelovanje s strokovnimi in znanstvenimi inštitucijami, ki delajo na strokovnem področju katedre.

Področja dejavnosti in prenosa znanja

 • raziskovanje, svetovanje in strokovni nadzor na področju javnega zdravja in zdravstva
 • svetovanje s področja preventive v zdravstvu
 • izobraževanje s področja prve pomoči za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce
 • izobraževanje iz prve pomoči za pedagoški kader
 • evalvacije izobraževalnih programov s področja prve pomoči
 • raziskovanje na področju javnega zdravstva in zdravja
 • idejne strokovne in znanstvene projekte za rešitev problemov na področju javnega zdravstva
 • sodelovanje pri kliničnih študijah

 

Kategorija: Aktualna obvestila