Predstavitev oddelka

Predstojnica oddelka za babištvo
viš. pred. Anita Prelec, MSc

Namestnica predstojnice oddelka
pred. mag. Metka Skubic

Vodja katedre za babištvo
doc. dr. Ana Polona Mivšek, dipl. bab.

Mentor letnika
1. letnik
asist. Nastja Pavel

2. letnik
pred. mag. Metka Skubic, dipl. bab., univ. dipl. ped.

3. letnik
pred. Tita Stanek Zidarič, dipl. bab., MSc., IBCLC.

Koordinator kliničnega usposabljanja
asist. mag. Metka Skubic, dipl. bab., univ. dipl. ped.

Kategorija: Predstavitev - babištvo

Obvestila - BA