55-letnica izobraževanja delovnih terapevtov

Oddelek za delovno terapijo je 26. 10. 2019 - dan pred Svetovnim dnevom delovne terapije, organiziral znanstveni posvet ob 55 - letnici izobraževanja delovnih terapevtov z naslovom »POGLED V PRIHODNOST«.

V tem obdobju je stroka iz skromnih začetkov prehodila pomembno pot razvoja, študij je usklajen z evropskimi standardi izobraževanja in sledi sodobnim smernicam z dokazi podprte prakse.

Posveta se je udeležilo 120 udeležencev in sicer gosti iz tujine, kolegi iz prakse in študenti delovne terapije. Okrogla miza je vključevala tudi strokovnjake preko skyp-a. Večina prispevkov se je nanašala na sodobne pristope v delovni terapiji.

Udeleženci so bili z organizacijo, vzdušjem in prispevki, ki so se nanašali na sodobne pristope v delovno-terapevtski obravnavi, zadovoljni.

Kategorija: Aktualna obvestila