Sprejem brucev 2019/2020

Pričelo se je študijsko leto 2019/2020. 

Na Zdravstveni fakulteti smo že danes, 30. septembra, pozdravili in sprejeli bruce. 

Pozdravilo in nagovorilo jih je vodstvo Zdravstvene fakultete in sicer dekan doc. dr. Andrej Starc, prodekan za študijske zadeve doc. dr. Miroljub Jakovljević, prodekanja za raziskovalno delo doc. dr. Martina Oder in prodekanja za kakovost izr. prof. dr. Darja Rugelj.

Nekaj svojih besed so jim namenili tudi predsednica ŠSZF Patricija Detiček, predstavnik Študentske organizacije Pacienti Luka Kopinšek ter koordinatorka študentskega tutorstva Katja Kovačič.

V nadaljevanju so bruce sprejeli še predstojniki oddelkov in mentorji letnikov.

Dragi bruci, dobrodošli! Vam in vsem ostalim študentom želimo uspešno študijsko leto.

 

Kategorija: Aktualna obvestila