ETIKA V ZDRAVSTVU

 Z veseljem vas vabimo na sklop 5 pogovornih srečanj na temo:
 

ETIKA V ZDRAVSTVU

z mag. Darjo Ovijač

darja ovijač

 
  
Etika skrbi, Avtonomija pacientov, Življenje in smrt, Stigmatizacija v zdravstvu, Zdravstveni delavci med teorijo in prakso - so ključne besede izobraževanja.

V nemirnem sodobnem času je potrebno na novo premisliti prenekatero načelo, vrednoto, vprašanje s področja etike v zdravstvu.

Pomembno je:
  • ukvarjati se s vprašanji etike, ki se porajajo v praksi,
  • videti, kje in kako lahko svojo etično prakso še izboljšamo,
  • uriti se v iskanju besed, kako ubesediti svoje lastne poglede in predloge za še bolj etično vsakodnevno delo s pacienti,
  • razvijati svoje lastne sposobnosti pozornega poslušanja mnenj in pogledov kolegov o aktualnih etičnih vprašanjih v zdravstvu - ter se odzivati nanje na spoštljiv in konstruktiven način.

Če želimo resnično ponotranjiti etična načela za delo v zdravstvu potrebujemo prostor, kjer lahko izrečemo svoja lastna mnenja, stališča in tudi morebitne pomisleke.

Temeljni namen srečanj je torej ustvariti prostor, kjer bomo lahko udeleženci svobodno ubesedili svoje predstave, mnenja, stališča, razmišljanja o obravnavanem vprašanju.

Skupaj bomo ustvarili okolje, kjer vsako mnenje šteje, kjer različnost bogati, kjer udeleženci končno lahko pridejo do svoje lastne besede in ne bodo, kot že tolikokrat, le v vlogi pasivnih poslušalcev.

Hkrati se bomo vendarle urili tudi v veščini pozornega poslušanja in vljudnega sprejemanja različnih mnenj ter odzivanja nanje.

Vse to nas bo pripeljalo k poglobljenemu spoznavanju kompleksnosti obravnavanih etičnih vprašanj in širilo polje zavedanja možnih poti razreševanja teh vprašanj v praksi.

Sklop petih pogovornih popoldnevov na temo etike v zdravstvu je namenjen vsem, ki jih ta tema zanima, ne glede na profesijo.

Termini in teme posameznih srečanj:

  1.    21.1. 2020       Etika skrbi - med skrbjo za paciente, svojce ter skrbjo zase (P423)
  2.    12.2.2020        Avtonomija pacientov (P423)
  3.    04.3.2020        Življenje in smrt (P423)
  4.    24.3.2020        Stigmatizacija v zdravstvu (K302)
  5.    14.4.2020        Zdravstveni delavci kot avtonomni moralni subjekti med teorijo in prakso (P423).

Vsako srečanje bo trajalo od 15:30 do 18:30.

Kraj izvedbe:  Zdravstvena fakulteta Ljubljana.

O poteku posameznih srečanj

Kratkemu teoretičnemu uvodu v obravnavano temo bo sledil poglobljen pogovor.

Kotizacija in prijava:

Izobraževanje je v procesu pridobivanja licenčnih točk ZZBNS. Izobraževanje ne sodi v sklop obveznih vsebin.

Kotizacija za sklop petih delavnic znaša 120 EUR (z vključenim  DDV).

Članom  kluba diplomantov UL ZF priznamo 10% popust.

Prijaviti se je mogoče le na celoten sklop srečanj in ne na posamezna srečanja.

PRIJAVA

Število mest je zaradi narave dela omejeno, zato si organizator pridržuje pravico posamezne prijave odpovedati.

Za dodatne infromacije smo vam dosegljivi na tel.: 01 300 11 65 ali na e naslovu : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

O predavateljici:

Mag. Darja Ovijač je po osnovni izobrazbi višja medicinska sestra, poleg tega je ob delu na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju zaključila univerzitetni dodiplomski študij ter podiplomski magistrski študij.

Deset let je bila zaposlena kot višja medicinska sestra v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. 

Danes je višja predavateljica za področje zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani ter sonosilka predmeta Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodaja.

V dveh mandatih je bila predstojnica Oddelka za zdravstveno nego na Zdravstveni fakulteti.

Štiri leta je bila predsednica Častnega razsodišča Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, danes pa je članica tega razsodišča.  

S področja etike v zdravstveni negi piše strokovne in znanstvene članke, vodi delavnice ter predava na strokovnih in znanstvenih srečanjih.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Kategorija: Aktualna obvestila