Predstavitev študijskega programa

Predstavitveni zbornik študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnje vpis v študijskem letu 2019/2020

Predstavitveni zbornik študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnje vpis v študijskem letu 2018/2019

Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)

Število kreditnih točk (ECTS): 180 

Strokovni naslov diplomanta: diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka radiološke tehnologije (VS)

Okrajšava strokovnega naslova: dipl. inž. rad. tehnol. (VS)

 


Predstavitveni zbonik študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja od vpisa v študijskem letu 2016/2017

Predstavitveni zbornik študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnje od vpisa v študijskem letu 2017/2018

Predstavitev študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja od študijskega leta 2013/2014 naprej

Predstavitev študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja


 

Študijski program po merilih za prehode iz višješolskega programa Radiologija na študijski program Radiološka tehnologija 1. stopnja (VS)

Študijski program po merilih za prehode iz visokošolskega programa Radiologija na študijski program Radiološka tehnologija 1. stopnja (VS)


 

Informativni dan 2019

 

Kategorija: Študij - radiološka tehnologija