Predstavitev študijskega programa

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ORTOTIKA IN PROTETIKA

PREDSTAVITVENI ZBORNIK ORTOTIKA IN PROTETIKA 1. stopnje za študente vpisane v 2019/2020

PREDSTAVITVENI ZBORNIK ORTOTIKA IN PROTETIKA 1. stopnje za študente vpisane v 2018/2019

Trajanje študija:3 leta

Število kreditnih točk (ECTS):180

Strokovni naslov diplomanta: diplomirani ortotik in protetik (VS) oziroma diplomirana ortotičarka in protetičarka (VS)

Okrajšava strokovnega naslova:dipl. ort. in prot. (VS)

Temeljni cilji programa:

Diplomant pridobi znanje, veščine in miselnost za delovanje na področjih preventive, rehabilitacije, izdelave in aplikacije tehničnih pripomočkov ter pri izobraževanju, evalvaciji, raziskovanju in napredku stroke. Temeljni cilj je zaradi napredka tehnologije in povečane zahteve po restavraciji funkcionalnih sposobnosti telesno prizadetih oseb usposobiti diplomanta za individualno proizvodnjo ortopedskih pripomočkov ter ga vključiti v kompleksni sistem zdravstvenega varstva prebivalstva, v katerem bo sodeloval kot enakopraven član rehabilitacijskega tima in s tem prispeval k boljši kakovosti življenja.


 

PREDSTAVITVENI ZBORNIK - ORTOTIKA IN PROTETIKA 1. stopnje za študente vpisane v študijskem letu 2017/2018

PREDSTAVITVENI ZBORNIK - ORTOTIKA IN PROTETIKA 1. stopnja ( za vpisane v št. letu 2014/15)

PREDSTAVITVENI ZBORNIK - ORTOTIKA IN PROTETIKA 1. stopnja 

PREDSTAVITVENI ZBORNIK - ORTOTIKA IN PROTETIKA 1. stopnja za študente vpisane v študijskem letu 2016/2017

PRESENTATION - ORTHOTICS AND PROSTHETICS 

PREDSTAVITVENI ZBORNIK - ORTOPEDSKA TEHNIKA (stari študijski program): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KDO JE ORTOTIK IN PROTETIK

Kategorija: Študij - ortotika in protetika