Predstavitev študijskega programa

Predstavitev študijskega programa

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje smer FIZIOTERAPIJA

PREDSTAVITVENI ZBORNIK za študente vpisane v študijskem letu 2019/2020

PREDSTAVITVENI ZBORNIK za študente vpisane v študijskem letu 2018/2019

 
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
 
Število kreditnih točk (ECTS): 180
 
Strokovni naziv diplomanta: diplomirani fizioterapevt (VS), diplomirana fizioterapevtka (VS)
 
Okrajšava naziva: dipl.fiziot. (VS)
 
Temeljni cilji programa
 
Temeljni cilj študijskega programa Fizioterapija na prvi stopnji je izobraziti in usposobiti bodoče diplomante za:
  • sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri razvijanju, vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti ljudi z omejenim, prizadetim ali okvarjenim gibanjem in/ali sposobnostjo zaradi bolezni ali poškodbe, v vseh starostih obdobjih
  • sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti zdravih ljudi, v vseh starostnih obdobjih, z namenom ohranjanja in krepitve zdravja ter preprečevanja nastanka bolezni in poškodb
  • samostojno opravljanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja, izvajanja in nadziranje fizioterapevtskega procesa na vseh ravneh zdravstvenega varstva
  • kritično razmišljanje in analitično reševanje problemov, ter razumevanje osnov znanstvenoraziskovalnega pristopa
  • nadaljnje izobraževanje na drugi in tretji stopnji
  • ozaveščanje o učenju, strokovnem razvoju in razvijanju osebnostnega razvoja kot vseživljenjskem procesu
  • razumevanje socialnega in kulturnega okvira, v katerem deluje zdravstveno varstvo v Sloveniji.
   

In kaj pravijo naši študentje?

 
 
Kategorija: Študij - fizioterapija