Predstavitev študijskega programa

Babiški forum 2017 na temo mrtvorojenosti in soočanja z izgubo otroka

 

Zapisali: Petra Petročnik, Anita Jug Došler

Na Zdravstveni fakulteti, Univerze v Ljubljani, je v torek, 30.5.2017, okviru organizacije študentov babištva potekal že 4. zaporedni babiški forum. Za letošnjo temo so študenti izbrali mrtvorojenost in soočanje z izgubo otroka, saj prepoznavajo, da je to pri nas še vedno precej tabuizirana tema. Študenti babištva se z mrtvorojenostjo in izgubo lahko srečajo že tekom praktičnega usposabljanja v času študija. Kljub temu, da študijski program zajema dobro teoretično pokritost tematike, velikokrat v praksi ne vedo kako odreagirati v takšnih situacijah. Pristop k žalujočim staršem pa je nemalokrat uganka tudi zaposlenim, ki se pri svojem delu srečujejo z mrtvorojenostjo in procesom žalovanja. Na letošnjem babiškem forumu so spregovorili strokovnjaki različnih smeri, ki so s svojih zornih kotov predstavili svoje izkušnje, znanje in nasvete. Med njimi so bili ga. Petra Urek z Društva Solzice, kjer nudijo podporo staršem, ki so utrpeli izgubo otroka; doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja, specialistka klinične psihologije; ga. Nataša Kumer, diplomirana babica; ga. Helena Mole, dr. medicine, specialistka pediatrije; doc. dr. Miha Lučovnik, dr. medicine, specialist ginekologije in porodništva; ga. Lilijana Dreu, socialna delavka in ga. Nikita Blatnik, ki nam je zaupala svojo izkušnjo. Rojstvo mrtvega otroka je strašljiva izkušnja, ki porodnico, njenega partnerja in njuno družino zaznamuje za vse življenje. A obstajajo načini, kako družini, ki ji je smrt vzela težko pričakovanega otroka, olajšati te trenutke in jim pomagati soočiti se s tragedijo. Kljub številnim koristnim  informacijam je pomembno, da se zdravstveni delavci zavedamo, da enotnega načina za pomoč staršem ni, saj je izkušnja vsakega starša z zgubo individualna. Žalovanje je edina pot, ki jo družina mora prehoditi, da lahko znova zaživi. Prav to pot pa lahko zdravstveno osebje družini olajša z ustrezno strokovno pomočjo, podporo in sočutjem.

Študentom babištva, ki so sodelovali pri organizaciji babiškega foruma se zahvaljujemo za ves vložen trud in odlično organizacijo dogodka. Zahvala tudi vsem govornikom, ki so se prijazno odzvali povabilu študentov in ZZBNS za medijsko podporo dogodka.

Fotografije: Veronika Simončič

Kategorija: Obvestila - babištvo

Mednarodni babiški teden 2017

Študenti babištva, Zdravstvene fakultete, Univerze v Ljubljani, so mednarodni dan babištva, 5. maj, obeležili s številnimi aktivnostmi in s tem poskrbeli za promocijo babištva v Sloveniji.

V sredo, 3. maja 2017, so študenti obiskali porodno hišo Isis Noreia v okolici Celovca. Spoznali so delovanje babic v porodni hiši v Avstriji ter pridobili nova znanja s področja obporodne skrbi za žensko in celotno družino.

V četrtek, 4. maja, so si študenti na Zdravstveni fakulteti UL, ogledali dokumentarni film o japonski porodni hiši z naslovom »Misterij ženska«. Po koncu filma je sledila še kratka diskusija z doulo, gospo Martino Štern.

V petek, 5. maja, pa so pripravili tradicionalne izobraževalne stojnice na Prešernovem trgu, ki jih je obiskalo veliko število mimoidočih. Na stojnicah so predstavljali poklic diplomirane babice, ter skrb za žensko v času nosečnosti, med porodom in v poporodnem obdobju. Ob 17. uri so se študentom pridružili še drugi podporniki babištva in se vsi skupaj podali na 2,5 km dolg dobrodelni tek po ulicah stare Ljubljane.

Zahvaljujemo se vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam pomagali uspešno izpeljati projekt babiški teden 2017. To so bili: Študentski svet Zdravstvene fakultete UL, Študentska organizacija ZF – Pacienti, CVU Zdravstvene fakultete UL, Vzajemna, Tosama, Lalicup in Gajbica.si.

Fotografije: Polona Avanzo

Kategorija: Obvestila - babištvo

Pravilnik o zaključnem delu na prvi in drug stopnji

Kategorija: Obvestila - babištvo

Slavnostna akademija »Kako se rodi babica«

Slavnostna akademija »Kako se rodi babica«

Prireditev ob 20 – letnici izobraževanja babic in babičarjev na visokošolski ravni

Zapisala: Petra Petročnik

V četrtek, 8. 12. 2016, smo na Zdravstveni fakulteti obeležili 20- letnico izobraževanja za babice in babičarje na visokošolski ravni. Slavnostne akademije, ki jo je povezoval izkušeni in hudomušni voditelj David Urankar, se je udeležilo precejšnje število udeležencev, ki so na različne načine vplivali na proces izobraževanja babic. Študij babištva poteka v Sloveniji na visokošolski ravni natanko 20 let. Vzpostavitev visokošolskega programa je bila po nekaj letnem prizadevanju izvedena leta 1996. Od študijskega leta 2003/2004 se izvaja visokošolski strokovni študijski programa babištvo kot evropsko reguliran poklic, kar diplomantom omogoča takojšnjo zaposlitev po diplomi kjerkoli znotraj Evropske unije. Od študijskega leta 2007/2008 pa na Zdravstveni fakulteti poteka bolonjski program, Babištvo 1. stopnje.

Prireditev ob 20- letnici visokošolskega programa je s pozdravnim nagovorom odprl prodekan za študijske zadeve Zdravstvene fakultete UL, doc. dr. Miroljub Jakovljevič. Med govorniki je spregovorila tudi ga. Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ki je slovenskemu babištvu namenila precej spodbudnih besed. Doc. dr. Ana Polona Mivšek je spregovorila o obdobju, ko je sama delovala kot predstojnica oddelka za babištvo in navedla kar nekaj izzivov, s katerimi se je srečeval oddelek za babištvo. Veseli nas, da sta kot govornika nastopila tudi prof. dr. Živa Novak Antolič in prof. dr. Božo Kralj, ki sta se v povezavi s posamezniki pred dobrimi dvajsetimi leti zavzemala za izobraževanje babic na visokošolski ravni.

Dogodek so popestrili recitatorji Ajda Mlakar, Eva Kržič, Neža Zupančič in Zmaga Donkov. Za vmesne glasbene točke pa so poskrbeli Maja Drčar, Tina Žerovnik, Lucija Žerovnik, Špela Ivan, Žan Pajk, Ana Jurglič, Jaka Peterka, Ernestina Frelih, Anja Jurca, Lucija Šerjak in pevski zbor študentov babištva z babiško himno. V avli Zdravstvene fakultete je bila na ogled razstava slik Sabine Turšič.

Iskreno se zahvaljujemo vsem govornikom za številne tople in spodbudne besede. Hvala pa tudi vsem glasbenikom, recitatorjem in voditelju Davidu Urankarju, ki so obogatili slavnostno obeležje. Hvala Zdravstveni fakulteti in Zbornici – Zvezi za pomoč pri realizaciji izvedbe slavnostne akademije. Posebna zahvala za pomoč pri organizaciji dogodka tudi izvršni direktorici Zbornice – zveze, gospe Aniti Prelec. Hvala Vitoslavi Marušič za pomoč pri okrasitvi in cvetličnih aranžmajih ter Nenadu Novaku za tehnično pomoč. Za pomoč pri izvedbi dogodka se še posebej zahvaljujemo študentkam babištva, ki so z nami aktivno preživele popoldne.

 

Kategorija: Obvestila - babištvo

Erasmus izmenjave 2016

ERASMUS IZMENJAVE 2016

Na Oddelku za babištvo smo v četrtek, 2. junija, gostili študentko babištva Anko Kralj, ki se je nedavno vrnila z Erasmus+ izmenjave. Svoje študijske, predvsem pa praktične izkušnje, je združila v zanimivo predavanje in nam vsem postregla z zanimivimi primerjavami. Anka si je za Erasmus izmenjavo izbrala Estonijo, natančneje mesto Talin, kjer je precejšen čas svojega praktičnega usposabljanja preživela v eni izmed tamkajšnjih porodnišnic. Pravi, da je dobila neprecenljive izkušnje s področja spremljanja poroda, kar ji bo vsekakor koristilo tudi pri iskanju zaposlitve in njenem nadaljnjem delu.

Anka je o svoji Erasmus+ izkušnji v Estoniji pripravila tudi video, ki je zmagal v Estoniji na video natečaju „Erasmus+ exchange as a supporter of individual and professional development“. Zmagovalni video si lahko ogledate na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=A9rrLsk4u4w&feature=youtu.be

Anki se za predstavitev še enkrat zahvaljujemo, hkrati pa k razmisleku o Erasmus+ izmenjavi vabimo tudi vse ostale študente babištva.

Oddelčni Erasmus kooridnator: Petra Petročnik

IMG 6414

IMG 6416

IMG 6414

Kategorija: Obvestila - babištvo