Slavnostna akademija »Kako se rodi babica«

Slavnostna akademija »Kako se rodi babica«

Prireditev ob 20 – letnici izobraževanja babic in babičarjev na visokošolski ravni

Zapisala: Petra Petročnik

V četrtek, 8. 12. 2016, smo na Zdravstveni fakulteti obeležili 20- letnico izobraževanja za babice in babičarje na visokošolski ravni. Slavnostne akademije, ki jo je povezoval izkušeni in hudomušni voditelj David Urankar, se je udeležilo precejšnje število udeležencev, ki so na različne načine vplivali na proces izobraževanja babic. Študij babištva poteka v Sloveniji na visokošolski ravni natanko 20 let. Vzpostavitev visokošolskega programa je bila po nekaj letnem prizadevanju izvedena leta 1996. Od študijskega leta 2003/2004 se izvaja visokošolski strokovni študijski programa babištvo kot evropsko reguliran poklic, kar diplomantom omogoča takojšnjo zaposlitev po diplomi kjerkoli znotraj Evropske unije. Od študijskega leta 2007/2008 pa na Zdravstveni fakulteti poteka bolonjski program, Babištvo 1. stopnje.

Prireditev ob 20- letnici visokošolskega programa je s pozdravnim nagovorom odprl prodekan za študijske zadeve Zdravstvene fakultete UL, doc. dr. Miroljub Jakovljevič. Med govorniki je spregovorila tudi ga. Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ki je slovenskemu babištvu namenila precej spodbudnih besed. Doc. dr. Ana Polona Mivšek je spregovorila o obdobju, ko je sama delovala kot predstojnica oddelka za babištvo in navedla kar nekaj izzivov, s katerimi se je srečeval oddelek za babištvo. Veseli nas, da sta kot govornika nastopila tudi prof. dr. Živa Novak Antolič in prof. dr. Božo Kralj, ki sta se v povezavi s posamezniki pred dobrimi dvajsetimi leti zavzemala za izobraževanje babic na visokošolski ravni.

Dogodek so popestrili recitatorji Ajda Mlakar, Eva Kržič, Neža Zupančič in Zmaga Donkov. Za vmesne glasbene točke pa so poskrbeli Maja Drčar, Tina Žerovnik, Lucija Žerovnik, Špela Ivan, Žan Pajk, Ana Jurglič, Jaka Peterka, Ernestina Frelih, Anja Jurca, Lucija Šerjak in pevski zbor študentov babištva z babiško himno. V avli Zdravstvene fakultete je bila na ogled razstava slik Sabine Turšič.

Iskreno se zahvaljujemo vsem govornikom za številne tople in spodbudne besede. Hvala pa tudi vsem glasbenikom, recitatorjem in voditelju Davidu Urankarju, ki so obogatili slavnostno obeležje. Hvala Zdravstveni fakulteti in Zbornici – Zvezi za pomoč pri realizaciji izvedbe slavnostne akademije. Posebna zahvala za pomoč pri organizaciji dogodka tudi izvršni direktorici Zbornice – zveze, gospe Aniti Prelec. Hvala Vitoslavi Marušič za pomoč pri okrasitvi in cvetličnih aranžmajih ter Nenadu Novaku za tehnično pomoč. Za pomoč pri izvedbi dogodka se še posebej zahvaljujemo študentkam babištva, ki so z nami aktivno preživele popoldne.

 

Kategorija: Obvestila - babištvo