Kontakti

V.D. PREDSTOJNIKA  ODDELKA ZA BABIŠTVO

doc. dr. Andrej Starc

Namestnica predstojnika

asist. Petra Petročnik dipl. bab., Msc

VODJA KATEDRE ZA BABIŠTVO
doc. dr. Ana Polona Mivšek dipl.bab.

 _____________________________________________________

KOORDINATOR KLINIČNEGA USPOSABLJANJA
asist. mag. Metka Skubic dipl.bab.,univ.dipl.ped.

____________________________________________________

ODDELČNI ERASMUS KOORDINATOR

asist. Petra Petročnik dipl.bab. MSc

____________________________________________________

MENTOR 1. LETNIKA
asist. Petra Petročnik dipl.bab. MSc

MENTOR 2. LETNIKA
asist. mag. Metka Skubic dipl.bab.,univ. dipl.ped.

MENTOR 3. LETNIKA
asist. Tita Stanek Zidarič dipl.bab., MSc., IBCLC

 

 

 

Kategorija: Predstavitev - babištvo